27 października 2017

Konferencja Naukowo-Techniczna

Gdańskich Dni Elektryki

pt. Nowoczesne technologie w stacjach i liniach elektroenergetycznych

eksperci / prelekcje / panele / dyskusje

 

Dyskusja o bieżących problemach i nowościach w branży elektroenergetycznej.

Konferencja Naukowo-Techniczna odbywająca się podczas GDE to przede wszystkim spotkanie najlepszych prelegentów z całego kraju, specjalistów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swoich zakładach. Konferencja porusza bieżące problemy i możliwości rozwoju z dziedziny elektroenergetyki. Jest idealną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń stanowiących inspirację do dalszych badań.

 

Program Konferencji Naukowo-Technicznej 2017

Konferencja naukowo-techniczna Gdańskie Dni Elektryki 2017
„Nowoczesne technologie w stacjach i liniach elektroenergetycznych”

26 października 2017 r. – HOTEL FOCUS – SEMINARIUM TECHNICZNE

16:00

Rozpoczęcie seminarium technicznego i przywitanie Gości

16:20

„Zagrożenie piorunowe wysokonapięciowych linii kablowych” Henryk BORYŃ – Politechnika Gdańska

16:45

 „Porównanie właściwości eksploatacyjnych izolatorów ceramicznych i kompozytowych”
 
Stanisław CIUPAK – PGE Dystrybucja SA

17:10

Przerwa kawowa

17:30

„Kierunki rozwoju aparatury wysokonapięciowej” Marek SZWEDA – SIEMENS Sp. z o.o.

17:50

Idea kompensacji ziemnozwarciowej w stacjach GPZ  przy znacznym stopniu skablowania sieci  SN”   TRENCH Austria GmbH

18:15

„Uziemianie stanowisk słupowych z głowicami kablowymi” Stanisław WOJTAS – Politechnika Gdańska, Józef Jacek ZAWODNIAK – ENEA Operator SA

18:40

Kolacja dla zaproszonych Gości

GŁÓWNY DZIEŃ GDE – KONFERENCJA I TARGI BRANŻOWE
27 października 2017 r. – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej

8:30

Rejestracja uczestników

9:00

Oficjalne otwarcie konferencji

Wystąpienia zaproszonych Gości, w tym Sponsora Strategicznego

9:45

Prezentacja branżowa Sponsor strategiczny Grupa ENERGA SA

10:05

Prezentacja branżowa Sponsor- Firma APATOR SA

10:25

„Wpływ wskaźników SAIDI/SAIFI na działalność Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” 
Jarosław TOMCZYKOWSKI – PTPiREE

10:50

Prezentacja branżowa Sponsor- Firma ELFEKO SA

11:10

Przerwa kawowa oraz zwiedzanie stoisk wystawców

11:40

„Temperatura gruntu zależnie od jego uzbrojenia i zagospodarowania – projektowanie linii kablowych WN”   Janusz JAKUBOWSKI – innogy STOEN Operator Sp. z o.o.

12:05

Prezentacja branżowa Sponsor- Firma SIEMENS Sp. z o.o.

12:25

Prezentacja branżowa Sponsor- Firma SCHNEIDER ELECTRIC Sp. z o.o.

12:45

„Wykorzystanie urządzeń da-box 2000 do monitorowania stabilności sieci elektroenergetycznej”   Olgierd MAŁYSZKO, Radosław WIŚNIEWSKI, Michał ZEŃCZAK – ZUT Szczecin

13:10

Prezentacja branżowa Firma ORW-ELS Sp. z o.o.

13:30

„Nowa metoda obliczania rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii wysokiego napięcia”  Jacek KLUCZNIK – Politechnika Gdańska

13:55

„Mikroinstalacje prosumenckie – jedno czy trójfazowy przekształtnik energoelektroniczny?” Sławomir CIEŚLIK – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

14:20

Przerwa na lunch

15:05

„Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07 w zakresie prób i pomiarów”  Stanisław CZAPP – Politechnika Gdańska

15:30

„Stacje 110 kV w aglomeracjach miejskich”  Waldemar DOŁĘGA – Politechnika Wrocławska

15:55

„Ocena uciążliwości akustycznej stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć”
Marek JAWORSKI, Marek SZUBA  – Politechnika Wrocławska

16:20

Prezentacja branżowa Firma Siba Sp. z o.o.

16:40

 „Układy uelastyczniające przesył prądu przemiennego FACTS – niwelowanie zakłóceń, ale również wyzwanie dla zabezpieczeń”  Krzysztof SZUBERT – Politechnika Poznańska

17:05

„Linie WN na słupach kratowych vs linie WN na słupach rurowych”
Stanisław CIUPAK – PGE Dystrybucja SA

17:30

„Sterowanie rozkładem pola elektrycznego w otoczeniu linii 110 kV”  Marek OLESZ – PG

17:55

Zakończenie konferencji

18:00-23:00

Uroczysty wieczorny bankiet branżowy Spotkanie dla zaproszonych Gości

Dziedziniec Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Program konferencji może ulec drobnym zmianom.

Informacje dla prelegentów (rozwiń)

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za konferencję techniczną:

Dane kontaktowe

Marta Binkowska

E-mail: mbinkowska@sep.gda.pl;

Telefon: 535 244 888