27 października 2017

Konferencja Naukowo-Techniczna

Gdańskich Dni Elektryki

pt. Nowoczesne technologie w stacjach i liniach elektroenergetycznych

eksperci / prelekcje / panele / dyskusje

 

Dyskusja o bieżących problemach i nowościach w branży elektroenergetycznej.

Konferencja Naukowo-Techniczna odbywająca się podczas GDE to przede wszystkim spotkanie najlepszych prelegentów z całego kraju, specjalistów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swoich zakładach. Konferencja porusza bieżące problemy i możliwości rozwoju z dziedziny elektroenergetyki. Jest idealną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń stanowiących inspirację do dalszych badań.

 

Szanowni państwo, program Seminarium Technicznego został przeniesiony na tę stronę.

Program Konferencji Naukowo-Technicznej 2017

GŁÓWNY DZIEŃ GDE – KONFERENCJA I TARGI BRANŻOWE
27 października 2017 r. – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
„Nowoczesne technologie w stacjach i liniach elektroenergetycznych”

 

8:30

Rejestracja uczestników

9:00

Oficjalne otwarcie konferencji Wystąpienia zaproszonych Gości

9:45

Prezentacja branżowa Sponsor – Firma APATOR SA

10:05

„Wpływ wskaźników SAIDI/SAIFI na działalność Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” 
Jarosław TOMCZYKOWSKI – PTPiREE

10:30

„Kierunki rozwoju w budownictwie elektroenergetycznych linii i stacji wysokich napięć”
Waldemar KAMRAT – Politechnika Gdańska

10:55

Przerwa kawowa   Zwiedzanie stoisk wystawców oraz sesja plakatowa

11:25

„Temperatura gruntu zależnie od jego uzbrojenia i zagospodarowania – projektowanie linii kablowych WN”   Janusz JAKUBOWSKI – innogy STOEN Operator Sp. z o.o.

11:50

Prezentacja branżowa Sponsor – Firma SIEMENS Sp. z o.o.

12:20

Prezentacja branżowa Sponsor – Firma SCHNEIDER ELECTRIC Sp. z o.o.

12:40

„Wykorzystanie urządzeń da-box 2000 do monitorowania stabilności sieci elektroenergetycznej”   Olgierd MAŁYSZKO, Radosław WIŚNIEWSKI, Michał ZEŃCZAK – ZUT Szczecin

13:05

Prezentacja branżowa Firma Siba Sp. z o.o.

13:25

„Nowa metoda obliczania rozpływu prądów zwarciowych w przewodach odgromowych linii wysokiego napięcia”  Jacek KLUCZNIK – Politechnika Gdańska

13:50

„Mikroinstalacje prosumenckie – jedno czy trójfazowy przekształtnik energoelektroniczny?” Sławomir CIEŚLIK – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

14:15

Przerwa na lunch

15:05

„Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07 w zakresie prób i pomiarów”  Stanisław CZAPP – Politechnika Gdańska

15:30

„Stacje 110 kV w aglomeracjach miejskich”  Waldemar DOŁĘGA – Politechnika Wrocławska

15:55

„Ocena uciążliwości akustycznej stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć”
Marek JAWORSKI, Marek SZUBA  – Politechnika Wrocławska

16:20

Prezentacja branżowa Firma ORW-ELS Sp. z o.o.

16:40

 „Zdarzenia i alarmy w systemie zarządzania energią” Mirosław WŁAS- Politechnika Gdańska

17:05

„Nowe konstrukcje kabli – korzyści i problemy” –Mirosław SCHWANN- KENTIA Firma Konsultingowa

17:30

„Ograniczenie natężenia pola elektrycznego w otoczeniu linii 110 kV”  Marek OLESZ –
Politechnika Gdańska

17:55

Zakończenie konferencji

18:00-23:00

Uroczysty wieczorny bankiet branżowy Spotkanie dla zaproszonych Gości

Dziedziniec Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

 

Sesja plakatowa  w godzinach 10:55-11:25

Adam RYNKOWSKI  „Zarys metodyki i przykłady analizy oraz oceny oddziaływania indukcyjnego linii

napowietrznych 400 kV na gazociągi przesyłowe”

Wiesław SABAT Kazimierz KURYŁO, Dariusz KLEPACKI, Kazimierz KAMUDA „Generacja i propagacja zaburzeń elektromagnetycznych w nieizolowanych przetwornicach AC/DC małej mocy”

Krzysztof SZUBERT „Wpływ układów uelastyczniających przesył prądu przemiennego na propagację

zakłóceń i pracę automatyki zabezpieczeniowej”

Robert RINK, Robert JANKOWSKI, Michał KOSMECKI, Arkadiusz KUBANEK, Maciej WILK

„Modelowanie generatora synchronicznego w niesymetrycznych stanach pracy

sieci elektroenergetycznej-  przegląd narzędzi”

Kazimierz KURYŁO, Wiesław SABAT, Dariusz KLEPACKI, Kazimierz KAMUDA  „Emisja zaburzeń przewodzonych generowanych przez grupę lamp LED”

 

Informacje dla prelegentów (rozwiń)

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za konferencję techniczną:

Dane kontaktowe

Marta Binkowska

E-mail: mbinkowska@sep.gda.pl;

Telefon: 535 244 888